silüet tanıtım,web tasarım,grafik tasarım

HİZMETLERİMİZ

Logo Tasarımı


Logo Tasarım Firmaları

Logo kısaca, firma veya markayı en iyi şekilde anlatabilen grafiksel sembol, yazı veya şekillerden oluşan, kitlenin bilinç altına imza niteliğinde kazınacak olan tasarımdır. Sektörü veya firma duruşunu en iyi şekilde yansıtan, içerisinde barındırdığı duyguyu aktarabilen bir yapıda ve değişen çağa rağmen uzun yıllar kendini ifade edebilir güçte olması önem taşır. Firmayı doğru şekilde temsil etmeye devam edebilmesi için, oluşturulan logonun bir çok kural çerçevesinde tamamlanması gerekmektedir.

Sektör, kitle, firma profili vs dikkate alınarak profesyonel ekip tarafından hazırlanan logo tasarımı değişime ihtiyaç duymaz ve böylece firma/marka tutarlılığını devam ettirerek, yeni logo tasarımıyla doğabilecek tanıtım maliyetlerinin de önünü kapatmış olur. Profesyonelce hazırlanmayan logo tasarımları kısa vadede yenileme ihtiyacını doğurur, bu da sürekli personel değiştiren firma profilinden çok da farklı değildir.

Marka kimliğini en iyi şekilde yansıtması, içerisinde barındırdığı duyguyu doğru aktarabilmesi ve değişen çağa rağmen uzun yıllar kendini ifade edebilir güçte olması gerekir. Logo seçimi konusu yüksek sorumlulukla yaklaşılması gereken bir konudur. Bilinirlik seviyesi düşük olan firma logoları marka özvarlığını yansıtamıyorsa doğru bir logo ile değiştirilmelidir.

Ancak güçlü markalar için logonun köklü değişimi müşteri zihninde zor kabul edilir, yapılacak tek şey rebranding ( markanın yeniden yapılanması ) çalışmasıdır; logonun ana hatları aynı kalmakla beraber ufak değişiklikler yapılır. Logo tasarımı ve çalışmaları konusunda tasarruf edilmemelidir. Bu konuda tasarruf eder ve ucuz bir logo tasarımı yapacak olursanız kendi imajınızı, kimliğinizi ve haliyle konumunuzu zedelemiş olur, onu ucuzlatmış olursunuz. Büyük şirketlere yakışır bir davranış değildir.Logonun onlarca kullanım şekli olsa da genel olarak 3 ayrı türden oluşmaktadır.

Logo çeşitleri

• Yazı karakterlerine (font) estetik dokunuşlarla anlam katılarak.
• Sektör veya firma duruşunu yansıtma amacıyla sembol kullanarak (oto galeri için araba kullanmak gibi).
• En önemli türü de; soyut grafiklerle markanın algılanan kalitesiyle örtüşen türüdür. Önem teşkil etmesinin başlıca sebebi budur; marka algısı ile entegrasyon.İŞLEVSELLİK | GRAFİKSEL SEMBOLDEN İBARET OLARAK DÜŞÜNÜLEN LOGO

Logonun işlevsel olması gerekir

Logonun başlıca bilinirlik, hatırlanma, güven, sürdürülebilirlik ilkelerine dayanır.

Bilinirlik Oluşturmak Bilinirlik:

Rakiplerin bol olduğu bir sahada aradan sıyrılmak kolay değildir. Markayı ayrıştımak, tanıtmak için gereken tanımlayıcı güç logo’dur.

Markayı Hatırlama Hatırlanma:

Potansiyel müşteri veya iş ortaklarının, markayla yaşadığı duygusal deneyimi tetikleyerek tekrar hatırlatmanın en kolay aracıdır. Logo burada duygusal deneyimi tekrar yaşatmak için gereken işaretleyici olur.

Markaya Güven Duyulması Güven:

Markanın tanınır/bilinir olmasından daha çok nasıl bilindiği önemlidir. Markayı, güvenilirlik aşamasında temsil eden yine logodur. Şeffaf, samimi duygular iletmesi gerekir.

Devamlılık, Sürdürülebilirlik Sürdürülebilirlik:

Marka, profesyonel açıdan iyi bir iş izlenimi bırakıyorsa, bu izlenimi destekleyecek etkili, sade, akıllıca oluşturulmuş logo tamamlayıcı ve kalıcı etki yaratacaktır. Rakiplerle girdiğiniz mücadelede “Tercih Edilen” yerine “Devamlı Tercih Edilen” olmak için logo çok güçlü bir enstrümandır.BÜTÜNLÜK | HEDEF KİTLEYİ ŞAŞIRTMAMAK GEREKİR

Logo Tasarımında bütünlüğün önemi

Sektör, marka kimliği veya hedef kitleye göre logolar çalışılabilir. Bunu yaparken mesajı, sektörü ve bunların nasıl algılandığını bilmek gerekmektedir. Örneğin “Fotoğrafçı” için hazırlanan bir logo tipini, araba markası logosu olarak kullanmak algısal açıdan mantıklı olmayacaktır. Biri daha estetik bir yapıdayken, diğeri sağlam, güvenilir vs görünmek zorundadır. Markanın zihinlerdeki yeri ile görsel tetikleyicilerin bütünlüğünün önemi burada da karşımıza çıkmaktadır.

Markanın kullandığı logo zaten varsa ve markanın algılanan kalitesini yansıtmak için uygun bir yapıdaysa yeni bir logo izleyici gözünde karışıklığa sebebiyet vereceği için daha farklı bir yol izlenmesi gerekir. Zamana uydurmak, daha net, hızlı mesaj veya bilinirlik iletmek için küçük düzenlemeler yapılabilir. Bu düzenlemeler de birden bire yapılmamalıdır. Aylık hatta yıllık planlama ile yavaş yavaş (belki 10 yıl) ve hissettirilmeden değiştirilmelidir. Bu, global markalar için ciddi bir durumdur.

Bilinirliği yerel sınırlar içerisinde olan ancak büyüme eğilimi gösteren firmalar için, amacına doğru hizmet edecek yeni bir logo gerekliyse marka kimliğine uygun logo ile mutlaka yenilenmelidir.RENKLER | RENKLERİ KÜÇÜMSEME TUZAĞI

Logo Tasarımında Renk seçimi ve renklerin önemi

Oluşturulan logonun hangi renkte daha güzel göründüğünü baz almak veya firmanın karar verdiği, beğendiği renkleri seçmek ticari anlamda olumlu, katma değer açısından olumlu olmayan bir sonuca götürebilmektedir.

Yeni bir tasarım için 2-3 farklı renkten fazlasını kullanmak kısa vadede en küçük zarar olan baskı maliyetlerini etkiler. Uzun vadedeyse; marka algısı, hatırlanma gibi marka-tüketici iletişimi öğelerinin yetersiz kalmasıyla da marka olmaktan uzaklaşabilir.ÖZGÜNLÜK | İLHAM ve KLONLAMA

Firmalara özel kurumsal logo tasarımı

Çoğu zaman firmalar kendi kategorisinde lider konumunda olanları tanımayı, örnek almayı ve peşinden gitmeyi abartarak, liderlerin logolarına benzer renk veya sembolleri kullanmanın doğru olduğunu düşünür. Bu durum firmanın özvarlığında tembel-taklitçi-basit vb. olumsuz kavramların filizlenmesine sebep olacağı gibi taklitçi firmanın uzun yıllar yaşamasının da önünü kesebilmektedir. Global marka logoları zaten koruma altında olduğu için kullanılması durumunda cezasıyla birlikte kullanım yasağıyla karşılaşılacaktır.

Benzer ve kaçınılması gereken başka bir referans da jenerik konumundaki ikonları (icon set) kullanmak olacaktır. İlham almak, fikir kıvılcımları oluşturmak için günümüzde pek çok imkan bulunmaktadır. Bu durumu abartıp sayısız örneğe bakmak da zihnin bulanmasına sebebiyet verir. Örneklerde nokta atışı için “basit, her zamana ayak uydurabilen, marka özvarlığı ile bütünleşmiş” gibi işlevsel değerlerinin farkedildiği örnekler fikir edinme aşamasında sağlıklı olabilir.YALINLIK | KALABALIK, LOGONUN DOĞASINA TERS

Logo tasarımı neden sade olmalıdır

İnsan: Sade + yalın = Basit = YETERSİZ

İnsani ihtiyaçlarda bu düşünce şekli yaygındır çünkü insanoğlu pek tatminkar bir yapıda değildir. Ancak “iletişim ve insan” dediğimizde bu denklem ters orantılıdır.

İletişim: Karmaşık + Yoğun = YETERSİZ

Algılar, duygular, hafıza, tercihler, tetikleyiciler… bunların hepsi zihinlerdeki “karar verici”lerimizdir. O yüzden insana göre değil, insan zihnine göre düşünerek ilerlemek gerekmektedir.

Zihin, basit olanı alır.

İzleyicinin logoyu çözmek için çok çaba sarf etmeyeceğini biliyoruz. Birden fazla yazı karakteri, renk çeşitliliği, desen çeşitliliği zihni yoracağı için depolamayacaktır.

Mesaj aktarımı akıllıca hazırlanmış logoların zihinlere girişlerinin öncelikli olacağı gibi çeşitli uygulama alanlarında da serbestlik ve kolaylık sağlayacağı da önemli başka bir avantajdır.