silüet tanıtım,web tasarım,grafik tasarım

HİZMETLERİMİZ

Marka Kimlik Sistemi


Marka Vizyonu - Marka Kimlik Sistemi

Ürün, Kurum, Kişi ve Sembol olarak marka perspektiflerinin tamamını barındıran markaların sayısı çok azdır. Bunu başaran markalar global anlamda kabul görmüş değerlere sahip güçlü markalardır. Konunun daha anlaşılır olabilmesi adına “Apple” ile anlatımı tercih ediyoruz.ÜRÜN OLARAK MARKA

ÜRÜN OLARAK MARKA

Ürün özelliklerine odaklanma tuzağına düşmemekle birlikte ürünle ilgili çağrışımlar marka seçimi kararları ve kullanım deneyimiyle doğrudan ilgilidir. Bu sebeple marka kimliğinin en önemli kısmı olacaktır. Ürün sınıfına olan güçlü bir bağlantı, ürün grubu akla geldiğinde markanın hatırlanması anlamına gelir. Örnek olarak “dokunmatik telefon” dendiğinde bu özelliği ilk Apple ortaya çıkarttığı için iphone cevabını almak muhtemeldir.

"Marka ismi duyulduğunda ürününün akla gelmesi, ürün grubundan söz edilirken markanın akla gelmesi kadar değerli değildir."

• Ürün çapı / kapsamı
• Ürün özellikleri
• Kalite/değer
• Kullanım alanları
• Kullanıcılar
• MenşeiKURUM OLARAK MARKA

KURUM OLARAK MARKA

Kurum olarak marka perspektifi, ürün veya hizmetlerin özellikleri yerine kurumun özelliklerine odaklanır. Yenilikçilik, kaliteye olan ilgi, çevre duyarlılığı gibi kurum özellikleri, insanlar, kültür, değerler ve şirketin programları ile yaratılır. Örn. Apple; “kişiselleştirilmiş deneyim” felsefesiyle kullanıcılarını bağlar.

• Kurum özellikleri ( örn. İnovasyon, tüketici ilgisi, güvenilirlik)
• Yerel/KüreselKİŞİ OLARAK MARKA

KİŞİ OLARAK MARKA

Kişilik; Bir insan gibi markalar da, üst sınıftan, rekabetçi, etkileyici, güvenilir, entellektüel, eğlenceli, hareketli, esprili, rahat, sevimli, resmi veya genç olarak algılanabilir.

• İlk olarak müşterinin kendi kişiliğini ifade etmesini sağlayacak bir araç olarak kişisel faydalar yaratılmasını sağlayabilir. Örn. Apple kullanıcıları kendilerini rahat, anti-kurumsal ve yaratıcı olarak tanımlayabilir (S.Jobs figürü).

• İkinci olarak insan kişiliklerinin insanlar arası ilişkilerini etkilediği gibi, marka kişiliği de müşteri ve marka arasındaki ilişkilerin temeli olabilir.

• Üçüncü olarak marka kişiliği, bir ürün özelliğini iletmeye yardımcı olarak fonksiyonel faydaya katkıda bulunabilir. Örn. Michelin adamının güçlü, enerjik kişiliği, michelin lastiklerinin de aynı özellikleri taşıdığını öne sürer.

Marka-müşteri ilişkileri (örn. Arkadaş, danışman)

MARKA KİŞİLİKLERİ | BÜYÜK BEŞLİ


Marka Kişilikleri - Samimi Marka Kişilikleri - Otoriter Marka Kişilikleri - Coşkulu Marka Kişilikleri - Uzman Marka Kişilikleri - Sert

SEMBOL OLARAK MARKA

SEMBOL OLARAK MARKA

Güçlü bir sembol, bir kimliğe uyuşma ve yapı sağlayarak tanınma/hatırlanma özelliği kazandırmayı kolaylaştırır. Markanın gelişimine katkı sağlayan önemli bir unsurdur. Sembol; markanın köklü geçmişi, global veya ulusal düzeydeki bilinirlik seviyesi ve otoritesiyle beraber kendiliğinden de oluşabilmektedir.

1. Görsel imge ve metaforlar

Nike’ın “swoosh”u, mercedes’in amblemi, Coca Cola’nın şişesi güçlü görsel imgelerdir, markasının kimliğini yansıtır. Bunun nedeni sembol ve kimlik unsurları arasındaki bağlantıların zaman içinde oluşmasıdır. Apple’ın S.Jobs’ı, Nike’ın Shaquille O’Neal’ı veya ürün tasarımıyla , Ford – Taurus / VW – Beettle gibi temsil edebilecek sembollerin olmaması markanın gelişimi için kayıptır.

Michael Jordan’ın sıçrama kabiliyeti, nike’ın performansının, energizer tavşanı uzun pil ömrünün metaforlarıdır.

Metafor: Reklamcılıkta, eşitleme, benzetme, çağrışım gibi kavramlara daha yakındır. Benzetme doğrudan yapılmaz, çağrışımlarda bulunarak bağlantı kurmayı izleyiciye bırakır.

2. Marka geçmişi / mirası

Canlı, anlamlı bir gelenek de bazen markanın özünü yansıtabilir. Köklü bir restoranın mekan teması bağlılığı, McDonald’s evi veya Steve Jobs “garaj” mirasları, markayla sembol olarak bağlantılıdır.