silüet tanıtım,web tasarım,grafik tasarım

HİZMETLERİMİZ

Kurumsal Kimlik Tasarımı


Kurumsal kimlik, belirli sınırlar çerçevesinde oluşturulmuş, periyodik değişime kapalı, kurumun duruşunu dışarı anlatan yüzü/kimliğidir. Zamanla kurum ile bütünleşecek olan görsel tasarım (renkler, grafik öğeleri ) ve kullanım alanlarına özel, özenle hazırlanan kurumsal kimlik kitabı, bu oluşumu tamamlayan iki önemli unsurdur.

Kurumsal kimlik kitabı; kurumun mihenk taşı olma özelliğini taşıyan amblem (logo) ile başlar, personel kıyafetinden web sayfasına, sertifika tasarımından, ambalaj tasarımına kadar kurum içi / kurum dışı gerekli olan bir çok materyalin nasıl ve ne ölçülerde kullanılacağını anlatır.

Kurumsal kimlik tasarımına geçilmeden önce kurumun kimlik yapısının ortaya çıkmış olması gerekmektedir (bkz. Markalama). Kurumsal kimlik bütünleşik pazarlama iletişimine ciddi derecede katkı sağlar. Kurumlar müşteriyle kendi sahaları dışında da karşılaşabilirler. Böyle durumlarda şirket adı, logosu, sloganı, bina ve dekorasyon, personel üniformaları, şirket renkleri gibi hatırlatıcı materyallere ihtiyaç duyulur. Kurumun kullanacağı fotoğrafın renk ağırlığına kadar uyum içerisinde, bütünsel bir iletişim halinde olmalıdır. Kurumsal kimlik markanın mesajını doğrudan iletemez, burada dolaylı bir iletişim hakimdir. Birbiriyle entegre edilmiş bu materyallere potansiyel veya mevcut müşteri devamlı markanın vizyonuna maruz bırakılır. Marka, varlığının farkına varan potansiyel müşteri üzerindeki güven algısını rahatlıkla oluşturabilmektedir.

Kurumsal kimlik kitabı kurum kültürünün, hikayesinin bir yansımasıdır. Çalışanların, iş ortaklarının, müşterilerin bu hikayeyi öğrenmesi, benimsemesi markanın devamlılığını yüksek ölçüde kolaylaştırabilir.

Kurumsal kimlik markaya neler katar?

• Farklılaştırır.
• Kabullendirir.
• Sürdürülebilirlik sağlar.
• Kalite algısını, otoriteyi güçlendirir.