silüet tanıtım,web tasarım,grafik tasarım

HİZMETLERİMİZ

Basın İlan (Gazete/Dergi Reklamı) Tasarımı


Potansiyel müşteri kitlesine ürün veya hizmet hakkında bilgi vererek, bu ürün veya hizmetin satın alım eylemine geçilmesini sağlamak amacıyla çeşitli tanıtım mecralarını kullanarak ve belirli bir bütçeyi gerektiren iletişim metodudur. Hazırlanan reklamın herkese veya özel bir kesime sesleniyor olması, benzerlerinden ayrılarak akılda kalıcı olması, ürün/hizmet hakkında gerekli olan bilgileri sunması ve tüm bunları güçlü bir görsel destekle iletmesi gerekmektedir. Görsel algının en önemli özelliğinin belleğe veriler kaydederek gerekli durumlarda bu kaydı bizlere tekrar göstermesi, reklamda “tekrar” ilkesi ile örtüşür.

Reklam fikri ve bu fikrin izleyicide çeşitli duygular uyandırması kadar, hazırlanan tasarımın profesyonelce sunulması da etkili reklamın en önemli kısmını oluşturur. Fikir ve duygu yüklenememiş imaj reklam tasarımları malesef “kalabalık” ve “masraftan” ibarettir. Günümüz iletişim kalabalığında zihinlere ulaşmak önemlidir. Dikkati çekilememiş, sorgulatılamamış veya eğlendirilememiş bir zihinde markanın ve mesajının yaşaması mücize olur.