silüet tanıtım,web tasarım,grafik tasarım

Hizmetlerimiz

Grafik TasarımTrend gerekliliklerinden ziyade “Trend Oluşturmak”tır hedefimiz. Ürünün, hizmetin veya şirketin zihinlerde edineceği yeri güçlendirmeye çalışmaktayız. Bunu nasıl mı yapıyoruz? Marka algısı temeli üzerine inşa ettiğimiz Marka ismi ve Slogan yapılanmalarından sonra, ihtiyaç duyulan Görsel ve Metinsel kurgularla.

Dünya ne istiyorsa fazlasını sunuyoruz,“ötekilerden” ayırıyoruz.
 

KURUMSAL KİMLİK

 

Kurumsal kimlik, belirli sınırlar çerçevesinde oluşturulmuş, periyodik değişime kapalı, kurumun duruşunu dışarı anlatan yüzü/kimliğidir. Zamanla kurum ile bütünleşecek olan görsel tasarım (renkler, grafik öğeleri ) ve kullanım alanlarına özel, özenle hazırlanan kurumsal kimlik kitabı, bu oluşumu tamamlayan iki önemli unsurdur. Kurumsal kimlik kitabı; kurumun mihenk taşı olma özelliğini taşıyan amblem (logo) ile başlar, personel kıyafetinden web sayfasına, sertifika tasarımından, ambalaj tasarımına kadar kurum içi / kurum dışı gerekli olan bir çok materyalin nasıl ve ne ölçülerde kullanılacağını anlatır.

 

AMBLEM / LOGOTYPE

 

Logo kısaca, firma veya markayı en iyi şekilde anlatabilen grafiksel sembol, yazı veya şekillerden oluşan, kitlenin bilinç altına imza niteliğinde kazınacak olan tasarımdır. Sektörü veya firma duruşunu en iyi şekilde yansıtan, içerisinde barındırdığı duyguyu aktarabilen bir yapıda ve değişen çağa rağmen uzun yıllar kendini ifade edebilir güçte olması önem taşır. Firmayı doğru şekilde temsil etmeye devam edebilmesi için, oluşturulan logonun bir çok kural çerçevesinde tamamlanması gerekmektedir.

Sektör, kitle, firma profili vs dikkate alınarak profesyonel ekip tarafından hazırlanan logo tasarımı değişime ihtiyaç duymaz ve böylece firma/marka tutarlılığını devam ettirerek, yeni logo tasarımıyla doğabilecek tanıtım maliyetlerinin de önünü kapatmış olur. Profesyonelce hazırlanmayan logo tasarımları kısa vadede yenileme ihtiyacını doğurur, bu da sürekli personel değiştiren firma profilinden çok da farklı değildir.

 

KATALOG / BROŞÜR


Katalog ve broşürler potansiyel müşteri kitlesine ürün veya hizmet hakkında bilgi vererek, bu ürün veya hizmetin satın alım eylemine geçilmesini sağlamak amacıyla çeşitli tanıtım mecralarını kullanarak ve belirli bir bütçeyi gerektiren kişisel olmayan satış iletişimidir. Hazırlanan reklamın herkese veya özel bir kesime sesleniyor olması, benzerlerinden ayrılarak akılda kalıcı olması, ürün/hizmet hakkında gerekli olan bilgileri sunması ve tüm bunları güçlü bir görsel destekle iletmesi gerekmektedir. Görsel algının en önemli özelliğinin belleğe veriler kaydederek gerekli durumlarda bu kaydı bizlere tekrar göstermesi, reklamda “tekrar” ilkesi ile örtüşür. Hazırlanan tasarımın profesyonel kabul edilmesi, reklam konusunu sunduğu fikir ve bu fikrin izleyicide çeşitli duygular uyandırması da etkili reklamın en önemli kısmını oluşturur. Büyük firmaların imaj veya advertorial reklam tarzı, daha küçük işletmeler için kitlede beklenen etkiyi yaratmayacak “kalabalık” ve “masraftan” ibarettir.
 

MASKOT TASARIMI
 

İletişim araçlarından biri de, firma/marka için hazırlanacak olan maskot tasarımıdır. Reklam kampanyaları veya ürünler için hazırlanan maskot tasarımını firma veya markanın canlanmış hali gibi düşünebiliriz. 2D veya 3D maskot çizilebildiği gibi her ikisinde de, animasyon, konsept, reklam hatta duvar kağıdı olarak bile faydalanılabilir. Firma/ürün ile bağlantılı olarak, genelde bir hikaye ile hazırlanıp tanıtılan güçlü bir karakter, ileride yapılması planlanan kampanya veya reklamlar için firma profilini çoktan yansıtmış olacaktır. Maskot, dinamik, yakışıklı, güzel, sevimli, karizma sahibi vs olabilir. Bir ünlünün reklam yüzü olması için yapılacak anlaşmalardan doğabilecek problemleri maskotta yaşamazsınız, çünkü artık o sizindir. Kitleye sempatik gelen “karakter” ile bütünleşen “ürün” de sempatik olacaktır.
Diğer Hizmetlerimiz


Etiketler : grafik tasarım,logo tasarımı,amblem tasarımı,reklam tasarımı,kurumsal tasarım,katalog tasarımı